Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄,

  • Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022