Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνου), συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, με ώρα έναρξης 10:30΄΄ και ώρα λήξης 12:00΄.

  • Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022