Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022, με ώρα έναρξης 13:00΄ και ώρα λήξης 14:00΄

  • Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022