Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄

  • Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021