Ανακοίνωση Διευθυν΄τή Διοικητικού για την διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (π.δ. 270/1981), για έτος 2022

  • Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021