Ξεκίνησε η διαδικασία της απογραφής πληθυσμού για το 2021- Ο Δήμος Δωρίδος απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής

  • Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Λιδωρίκι,  12  Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία της απογραφής πληθυσμού για το 2021

Ο Δήμος Δωρίδος απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής

Ο Δήμος Δωρίδος καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρών στην απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, με σκοπό τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και θα είναι σε εξέλιξη έως το Δεκέμβριο του 2021. 

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή του ο φορέας υλοποίησης της δράσης, η απογραφή έχει σκοπό τη συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, τα οποία θα οδηγήσουν στη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ).

Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών είναι:

  • η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής,
  • η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος),
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων  αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,
  • η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
  • η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Τα στοιχεία της Απογραφής καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Μέθοδος Απογραφής

Έως τα μέσα Νοεμβρίου οι απογραφείς θα διανέμουν σε κάθε σπίτι ένα φάκελο με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί σε αυτό. Ακολούθως, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα πρέπει να μπει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής (www.gov.gr) κάνοντας χρήση του κωδικού και των αντίστοιχων κωδικών ΤΑΧΙS συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Για τυχόν ερωτήσεις μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον απογραφέα.

Από τις 27 Νοεμβρίου έως και το τέλος της διαδικασίας, όσοι δεν καταστεί εφικτό να απογραφούν με τον παραπάνω τρόπο, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας για να τους απογράψει, κατά τα πρότυπα των προηγούμενων απογραφών.

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδος, κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, επαναλαμβάνοντας τα όσα αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη σημασία της απογραφής, καθώς αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη διεξαγωγή ερευνών όλων των επιστημονικών πεδίων, στη διαμόρφωση και την υλοποίηση ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα των Απογραφών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στους πολίτες και εν γένει στην κοινωνία. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω ως το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα απογραφής:

Γεώργιος Γλυμίτσας, Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δ.Δωρίδος: τηλ.6944190877

Χάρης Οικονόμου,  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Φωκίδας (Άμφισσα): τηλ.2265079105