Ανακοίνωση Γενικού Γραμματέα για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με την 66η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

  • Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021