Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄,

  • Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021