Τηλεοπτική κάλυψη στις Λευκές Περιοχές

 • Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Λιδωρίκι ,  3  Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Τηλεοπτική κάλυψη στις Λευκές Περιοχές

Από  01.11.2021 έως  15.11.2021 , οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (λευκές περιοχές), όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (σελ.91 περιοχές Δ.Δωρίδος), έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, είτε ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης, ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr  , είναι:

 • Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης taxisnet
 • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, μέσω ΚΕΠ, είναι:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • Αριθμός  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας

Οι αιτήσεις αφορούν:

 • Επίγεια ευρυεκπομπή
 • Δορυφορική ευρυεκπομπή
 • Σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα επιδότησης προβλέπει:

 • τη χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού, όπου απαιτείται
 • 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
 • 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του, όταν αυτός απαιτείται
 • Ελεύθερη επιλογή παρόχου

Διευκρινίζεται ότι όσοι πολίτες δεν προλάβουν να υποβάλλουν αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα έχουν τη δυνατότητα σε επόμενο κύκλο.

Για καλύτερη ενημέρωση, ακολουθούν οι παρακάτω χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αιτήσεις μέχρι 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 91

ΟΔΗΓΙΕΣ

33 053 Λιδωρίκι τηλ. 2266022144 email:[email protected] URL: www.dorida.gr