Δελτίο Τύπου – “Παραλαβή νέου μηχανήματος και εξοπλισμού για τον τομέα Πρασίνου του Δήμου Δωρίδος”«Ακόμα καλύτερη παροχή υπηρεσιών με ίδια μέσα»

  • Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λιδωρίκι ,  12  Οκτωβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Παραλαβή νέου μηχανήματος και εξοπλισμού για τον τομέα Πρασίνου του Δήμου Δωρίδος

«Ακόμα καλύτερη παροχή υπηρεσιών με ίδια μέσα»

Ο στόλος του Δήμου μας, καθώς και ο εξοπλισμός του, ενισχύονται συνεχώς. Ο στόχος της ακόμα καλύτερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα του Περιβάλλοντος γίνεται εφικτός, αφού έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων. Αναβαθμίζοντάς τες συνεχώς, εκτός των άλλων, μπορούμε ταυτόχρονα να εξοικονομούμε πόρους, καθώς μειώνονται σημαντικά οι μισθώσεις μηχανημάτων».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης κατά την παραλαβή του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ενώ η προμήθεια ήταν προϋπολογισμού 256.800,00 ευρώ ακολουθώντας το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται μέσω της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού.

Ο Δήμος Δωρίδος παρέλαβε:

  • Ένα (1) ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη
  • ‘Ένα (1) κινητό πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή).

Ο νέος εξοπλισμός, καθώς και το μηχάνημα, θα συμβάλουν στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών του τομέα Πρασίνου του Δήμου, καθώς αποτελούν άκρως απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση σχετικών εργασιών.