Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος -με τηλεδιάσκεψη- την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

  • Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021