Ανακοίνωση του Γενικού γραμματέα του Δήμου σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid-19.

  • Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021