Δελτίο Τύπου-Ο Δήμος Δωρίδος προχωρά το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων «Θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης»

  • Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λιδωρίκι ,  9  Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Δωρίδος προχωρά το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

«Θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης»

«Ο Δήμος Δωρίδος κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να είναι έτοιμος για την επόμενη ημέρα στον τομέα των μετακίνησης-εξυπηρέτησης των πολιτών. Στόχος μας είναι να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα κάνουν τις μετακινήσεις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την κατάρτιση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο είναι βασικό προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων, των επισκεπτών και των διερχόμενων οδηγών.

Το Σ.Φ.Η.Ο., βάσει και των οδηγιών της σχετικής πρόσκλησης, περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, και ειδικότερα σε:

  • υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης
  • νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας