Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ

  • Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021