Αναβολή προγραμματισμένης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

  • Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021

                  Λιδωρίκι,  6 Αυγούστου 2021   Αριθ. Πρωτ.:  7851         ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,

Διοικητικής Μέριμνας

και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Αναβολή προγραμματισμένης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος.

     Σας γνωρίζουμε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:30΄, κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, επειδή από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά εντός των ορίων του Δήμου μας και ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς.

     Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης θα είναι πιθανότατα η Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:30΄, για την οποία θα σας αποσταλεί νέα πρόσκληση.

                                                        H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                            ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ