Δελτίο Τύπου-Απόφαση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία Ερατεινής, Ευπαλίου και Λιδωρικίου «Αναγκαία υποδομή για την ομαλή προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία»

  • Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Λιδωρίκι ,16  Ιουλίου  2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Απόφαση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία Ερατεινής, Ευπαλίου και Λιδωρικίου

 «Αναγκαία υποδομή για την ομαλή προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία»

«Η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης, κατόπιν πρότασης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία παιδιών που χρήζουν συγκεκριμένης υποστήριξης».

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Αντιδήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και αποφάσισε την υποβολή πρότασης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε τρεις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων που απεστάλησαν από την Διευθύντρια Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, κα Αμαλία Παπαϊωάννου και αφορούν στα Δημοτικά Σχολεία Ερατεινής, Ευπαλίου και Λιδωρικίου. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισήγησή του ο κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες πληρούν το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση των Τμημάτων Ένταξης και πιο συγκεκριμένα:

  • Έχει εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) για τους οποίους υπάρχει γνωμάτευση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας και σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
  • Υπάρχει ή θα διαμορφωθεί με μικρή παρέμβαση του Δήμου στους υφιστάμενους χώρους των σχολείων, αίθουσα για την λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.).
  • Έχει ήδη διαπιστωθεί θετική εισήγηση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στα συγκεκριμένα σχολεία από το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας.