Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) χώρων επί του αιγιαλού και παραλίας, του Δήμου Δωρίδος.

  • Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021