Πρόσκληση σε δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής –τηρουμένων των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς και εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19– στο Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής, την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

  • Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021