ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γενικού Γραμματέα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της εγκυκλίου 49, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

  • Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021

Βάσει της αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 39842/26.6 (ΦΕΚ Β΄2744 ) ΚΥΑ και της  νεότερης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «  Mέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- 49η Εγκύκλιος» και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ. 13250/28.6 με ΑΔΑ: 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8  ,  για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας   , κάνουμε γνωστά τα εξής:

Η  λειτουργία των υπηρεσιών μας γίνεται με μικρό   ποσοστό  των υπαλλήλων μας σε τηλεργασία .

 Η εξυπηρέτηση του  κοινού   γίνεται κατά προτίμηση , αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν  προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός (1)  ατόμου ανά 16 τ.μ.     . Για την υποβοήθησή τους μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου -dorida.gr (ΧΡΗΣΙΜΑ  –    ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ) και να αντλούν από εκεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lidoriki@otenet.gr) για τον προγραμματισμό των ραντεβού.

Λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κ.λ.π. σε συνεννόηση με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 του  Δήμου μας , τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας κατά περίπτωση. Επίσης ,στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών, αλλά και μεταξύ των πολιτών που αναμένουν εξυπηρέτηση.

ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΔΕ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ ΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

                                                                                                ΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ