Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 18η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30.

  • Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021