Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας ΔΕ Τολοφώνος»

  • Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021