ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ”.

  • Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021