Αστυνομία Τηλέφωνο Υπεύθυνος
 
Αστυνιμικό Τμήμα Περιοχής 22660-22100 Τηλ. Κέντρο
 
Δήμος Λιδωρικίου Τηλέφωνο Υπεύθυνος
 
Δημαρχείο 22660-22066 Τηλ. Κέντρο
 
Κέντρο Υγείας Τηλέφωνο Υπεύθυνος
 
Τοπικό Κέντρο Υγείας 22660-22222 Τηλ. Κέντρο
 
ΚΤΕΛ Άμφισσας Τηλέφωνο Υπεύθυνος
 
ΚΤΕΛ Νομού 22650-28226 Τηλ. Κέντρο