ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009


Στην εν λόγω ηλεκτρονική σελίδα οι δημοσιογράφοι και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη σύνθεσή του, τον αριθμό των ευρωβουλευτών, την δύναμη και σύνθεση των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων κ.λ.π.


   Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών στη σελίδα τίθενται επίσης στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με:


      την ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρέχουσα νομοθετική περίοδο (2004-2009), όπου παρουσιάζονται φάκελοι που καλύπτουν θέματα όπως η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η ασφάλεια, η μετανάστευση, η υγεία, η βιομηχανία, οι μεταφορές κ.α.,

     τα βασικότερα επιτεύγματα του ΕΚ για την ίδια περίοδο,

     τί μέλλει γενέσθαι: πληροφορίες για τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη νομοθετική περίοδο (2009-2014).


    Αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδική αυτή ηλεκτρονική σελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με συμπληρωματικά θέματα, στοιχεία, γεγονότα και πληροφορίες, μέχρι τις ευρωεκλογές του προσεχούς Ιουνίου.


     Επισκεφθείτε την και ενημερωθείτε στο: www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=EL