Δημοτικά Links  
Δήμος Άμφισσας Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Άμφισσας
Δήμος Ιτέας Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Ιτέας
Δήμος Βαρδουσίων Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Βαρδουσίων
Δήμος Καλλιέων Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιέων
Δήμος Τολοφώνας Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Τολοφώνα
  Δημόσια Διοίκηση  
Υπουργείο Εσωτερικών Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Εσωτερικών
Υπουργείο Αναπτυξης Ο επίσημος διακτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εδώ θα βρείτε λεπτομερειες για το πρόγραμμα "Αστερίας"
  Γενικά  
Δωρίδα Εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Δωρίδας
Ελληνικό Yahoo η ελληνική πύλη υπηρεσιών ΥΑΗΟΟ !
Alfaware S.A. H ιστοσελίδα της Alfaware.
.
otanet.gr Το δια-δημοτικό portal.
Απο αυτό το link μπορείτε να δείτε όλους τους ΟΤΑ που έχουν εφαρμόσει το προγραμμα e-Δήμος