Παραλιες

Παραλιες

Γαλάζιες Σημαίες

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία υλοποίησης του Προγράμματος στη χώρα μας, γαλάζιες σημαίες θα κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους λουόμενους, και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από τον Δήμο Δωρίδας βραβεύτηκαν με Γαλάζια Σημαία οι Παραλίες, Χιλιαδούς, Παραθάλασσου, Παραλίας Σεργούλας και Ερατεινής.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Δωρίδος διαθέτει αυτόνομα πιστοποιημένα συστήματα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, όπου ήδη από την πρώτη μέρα τοποθέτησής τους εξυπηρετούν δεκάδες συμπολίτες μας με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, διευκολύνοντας τους να απολαύσουν απρόσκοπτα τη θάλασσα στις παραλίες
Χιλιαδούς, Σεργούλας, Μαραθιά και Ερατεινής.