Ιστορια

Ιστορια

Η ονομασία της Δωρίδας δεν της έχει χαριστεί τυχαία. Την ιστορική πορεία της Δωρίδας αλλά και της Ελλάδας έμελλε να χαράξει ανεξίτηλα το 1100 π.χ. η Κάθοδος των Δωριέων, των απογόνων της γενιάς του Ημίθεου Ηρακλή, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τον Βορρά και την περιοχή της Πίνδου προς τον Νότο με πρώτο σταθμό εγκατάστασης τον χώρο της σημερινής Δωρίδας. Το περιεχόμενο δεκάδων μύθων επιχειρεί να δικαιολογήσει την Κάθοδο τους.

Μιλώντας για τους Δωριείς αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τους γλωσσολόγους η ονομασία τους μαρτυρά τον τομέα ενασχόλησης τους.

Η κατάληξη -ευς (Δωριεύς) στα μυκηναϊκά χρόνια μαρτυρεί επαγγελματία και η ρίζα δωρ- παρουσιάζει συγγένεια με το δόρυ.

Η ιστορική κοινότητα πιθανολογεί πως πρόκειται περί ξυλοκόπων. Να τονισθεί ότι κατά την μυκηναϊκή περίοδο διενεργείτο οργανωμένο εμπόριο με την Ανατολή και την Αίγυπτο στο οποίο εξαγόταν συχνά ξυλεία. Άλλωστε η άποψη αυτή δικαιολογεί και τις τραχιές γεωμορφολογικά περιοχές με τις απότομες κλιτείς τις οποίες συνήθιζαν να επιλέγουν ως τόπο κατοικίας τους οι Δωριείς όπως ακριβώς είναι η γεωμορφολογία της Δωρίδας.

Διαβαίνοντας το κατώφλι των Ιστορικών χρόνων, οι Δωριείς εγκαινίασαν την νέα εποχή που ακολουθεί της πτώσης των Μυκηναίων και διαδραμάτισαν σπουδαίο στην ιστορική πορεία της Αρχαίας Ελλάδος.

Η Δωρίδα είναι περήφανη τόσο του ονόματος το οποίο φέρει όσο και της παρακαταθήκης την οποία κληρονομεί ,του φημισμένου παγκοσμίως «Δωρικού ιδεώδους».

Το ιδεώδες αυτό, θεμέλιο της κοσμοθεωρίας των Δωριέων προτάσσει τις αρχές της λιτότητας, απλότητας, αυστηρότητας και συνέπειας τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ζωής, όσο και στην τέχνη, τον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις λατρείας.

Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τους ναούς δωρικού ρυθμού αλλά και για μια γενικότερη νοοτροπία η οποία κληροδοτήθηκε στην Δωρίδα μαζί με πλούσια ιστορία.

πηγή:dorikiadelfotis.gr