Ιερα Μονη Τιμιου Προδρομου

Ιερα Μονη Τιμιου Προδρομου

Στην Αρτοτίνα βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου – το μοναστήρι στο οποίο καλογέρεψε ο Αθανάσιος Διάκος προτού ξεχυθεί στο αρματολίκι.

Μέχρι και σήμερα σώζεται το κελί στο οποίο εμόνασε ο Ήρωας.

Έξω ακριβώς από το κελί του Διάκου, η Κεντρική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος εντοίχισε το 1930 μαρμάρινη επιγραφή

“Ενταύθα εμόνασε το τέκνον της Αρτοτίνης, ο Αθανάσιος Διάκος”.

πηγή:dorikiadelfotis.gr