Επικοινωνία 22663 50100

Online Αιτήσεις

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού λόγω COVID19

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού λόγω COVID19

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/5/2020
(Σύμφωνα με την υ’ αριθ. 49/7.4.2020 απόφαση Δ.Σ.)

 

[[[["field17","equal_to","yes"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field19","equal_to","yes"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field22","equal_to","no"]],[["show_fields","field23"],["show_fields","field34"]],"and"],[[["field24","equal_to","yes"]],[["show_fields","field25"]],"and"]]
1 Step 1
ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ;
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ;
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ;

Η υποβολή της παρούσας αίτησης αποτελεί σαφή και ανεπιφύλακτη συναίνεση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτή, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της περαίωσής της από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Αποδέχομαι τους όρους
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right