¬ Πως θα μετακινηθείτε  ¬ Πως θα έρθετε 

 

 

 


Πώς θα μετακινηθείτε
 

   Η οδική σύνδεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων με την έδρα του Δήμου σε χρονοαπόσταση είναι η εξής :


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                                          ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΧΛΜ.                                                            ΧΡΟΝΟΣ


ΑΒΟΡΟΣ                                                                                                   30                                                                                                  60'


ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ                                                                                               18                                                                                                 20'


ΒΡΑΪΛΑ                                                                                                      17                                                                                                 20'


ΔΑΦΝΟΣ                                                                                                    48                                                                                                  90'


ΔΩΡΙΚΟ                                                                                                     18                                                                                                  20'


ΚΑΛΛΙΟ                                                                                                      22                                                                                                 25'


ΚΑΡΟΥΤΕΣ                                                                                                   8                                                                                                  15'


ΚΟΝΙΑΚΟΣ                                                                                                19                                                                                                    25'