Διοικητικη Ιστορια της επαρχιας Δωριδας

Διοικητικη Ιστορια της επαρχιας Δωριδας

Με διάταγμα του Όθωνα [ΦΕΚ 16/6-4-1833], Ελλάδα χωρίζεται διοικητικά σε δέκα νομούς, ένας από τους οποίους είναι και ο νομός «Φωκίδος και Λοκρίδος» με πρωτεύουσα τα Σάλωνα και πρώτο νομάρχη τον Ιω. Αμβρισιάδη. Μία από τις επαρχίες του νομού είναι η επαρχία Δωρίδας με πρωτεύουσα το «Λιδωρίκιον». Πρώτος έπαρχος διετέλεσε ο Π.Καψάλης.

Κατά το διάστημα 1836-1869, η επαρχία Δωρίδας αποτελείται από τέσσερις [4] δήμους:

Δήμος Αιγιτίου με πρωτεύουσα το Λιδωρίκι.
Δήμος Κροκυλείου με χειμερινή πρωτεύουσα τους Πενταγιούς και θερινή την Αρτοτίνα.
Δήμος Ποτιδανίας με πρωτεύουσα το Άνω Παλαιοξάρι.
Δήμος Τολοφώνος με πρωτεύουσα τη Βιτρινίτσα.
Με διάταγμα του 1869 [ΦΕΚ 57\31-12-1869] στην επαρχία Δωρίδας ορίζονται οι εξής δήμοι:

Ποτιδανίας με πρωτεύουσα το Άνω Παλαιοξάριο, αποτελούμενο από τα χωριά: Άνω Παλαιοξάρι, Κάτω Παλαιοξάρι, Περιθιώτισσα, Στύλια, Λυκοχώρι, Ζάμπια. Στο δήμο αυτό ανήκει και η μονή της Βαρνάκοβας.
Οινεώνος με πρωτεύουσα τα Κλιμάκια και αργότερα το Ευπάλιο, αποτελούμενο από τα χωρία: Κλιμάκια, Καρυά, Καρδάρα, Κάμπος, Παλαιόμυλος, Πιλάλα, Γκουμαίοι, Ομερεφέντη, Μανάγουλη, Λόγγος, Χασάναγα, Χιλιαδού, Μαλάματα, Σεργούλα, Καρούτια, Παλαιοχώρι.
Αιγιτίου με πρωτεύουσα το Λιδωρίκι, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Λιδωρικίου, Σκαλούλας, Καρουτών, Λευκαδιτίου, Συκιάς, Αβόρου, Σεβεδίκου, Στρούζας, Βραίλας, Μαλανδρίνου.
Υαίας με πρωτεύουσα τη Γρανίτσα. Εδώ ανήκουν τα χωριά: Γρανίτσα, Κλήμα, Τριβίδι, Κονιάκος, Λούτσοβος, Βοστονίτσα.
Κροκυλείου, με χειμερινή πρωτεύουσα το Παλαιοκάτουνο και θερινή τους Πενταγιούς. Στο δήμο εντάσσονται τα χωριά: Παλαιοκάτουνο, Πενταγιοί, Αγλαβίστα, Κουπάκι, Ζοριάνο, Αλποχώρι, Δρεστενά.
Βρωμέας με πρωτεύουσα την Αρτοτίνα και αποτελούμενο από τα χωριά Αρτοτίνα, Κριάτσι, Σουρούστι, Κερασιά, Νούτσομβρο, Κωστάριτσα.
Τολοφώνος με πρωτεύουσα τη Βιτρινίτσα και τα χωριά Βιτρινίτσα, Κίσσελη, Βίδαβη, Πλέσσα, Σώταινα, μηλέα, Μάκρυσι, Μαραζά, Βελενίκος, Ξυλογαιδάρα.

Με νόμο του 1912 καταργήθηκαν οι παραπάνω δήμοι και συστάθηκαν κοινότητες.

πηγή:dorikiadelfotis.gr