Ανακοίνωση Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

  • Τρίτη, 11 Μαΐου 2021