Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄

  • Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021