Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ( δια περιφοράς) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 έως 13.00

  • Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020