Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

  • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020