ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου”

  • Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020