Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄

  • Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020