ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Ευπαλίου”

  • Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020