Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τηλεδιάσκεψη, την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄

  • Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020

Πρόσκληση δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δωρίδος (Α.Π. 3006-03.04.2020)-converted