Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Δωρίδος σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

  • Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

6ΙΣ7Ω9Ζ-ΠΚΟ