Σύσταση – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος

  • Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σύσταση – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος ΜΕ ΑΔΑ Ω2Φ8Ω9Ζ-8Φ4 (1)