Τεχνικό πρόβλημα στα POS του Δήμου

  • Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                        Ευπάλιο     12/12/2019

                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.    11301

Διεύθυνση:330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ
Πληροφορίες : Μπαράκος Ευθύμιος
Τηλέφωνο: 2634 3 50020
Fax:2634 0 51228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για μερικές ημέρες δε θα είναι δυνατή η είσπραξη χρημάτων μέσω POS, διότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν θα έχουμε λεπτομέρειες

Ο Προϊστάμενος

Χασούρας Ξενοφών