Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄

  • Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος, για την Πέμπτη 24-10-2019 (Α.Π. 9633-18.10.2019) (1)