Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την πυροπροστασία και ναυαγοσωστική κάλυψη

  • Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ΨΔΩΚΩ9Ζ-Ξ28