Αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής το Δήμαρχο, θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα συνέλθει στις 16 Μαΐου 2018 για την εξέταση των προβλημάτων από τη δημιουργία της λίμνης του Μόρνου και την κατασκευή του φράγματος.

  • Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                             10 Μαΐου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Email: dimarxos@dorida.gr

Δελτίο Τύπου

Αντιπροσωπεία του Δήμου Δωρίδος, με επικεφαλής το Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, που θα συνέλθει στις 16 Μαΐου 2018, γι ατην εξέταση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή της Δωρίδας, από τη δημιουργία της λίμνης του Μόρνου και την κατασκευή του φράγματος.

Το παραπάνω θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εξέταση και παραδοχή της υπ’ αριθμ. 1086/2017 σχετικής αναφοράς του  Δήμου Δωρίδος,  δεδομένου ότι το αντικείμενό της εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου και η κατασκευή του φράγματος, έχει δημιουργήσει σοβαρές, μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έχει επηρεάσει οικονομικά και κοινωνικά την ζωή των πολιτών της περιοχής. Ανάμεσα στις αρνητικές επιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί, περιλαμβάνονται :

  • Ο περιορισμός των καλλιεργειών, γεωργικών, κτηνοτροφικών κλπ. δραστηριοτήτων
  • Η αύξηση του κόστους ζωής πολιτών και επαγγελματιών
  • Η καταστροφή υποδομών και οδικού δικτύου
  • Η περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής
  • Η κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση του τοπικού πληθυσμού από την αλλαγή χρήσεων γης στην περιοχή γύρω από τη λίμνη
  • Η μη ύπαρξη οικολογικής παροχής κατάντι του φράγματος
  • Η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

 

Ο Δήμος Δωρίδος διεκδικεί την αναγνώριση των αναφερόμενων επιβαρύνσεων στην περιοχή της Δωρίδας και δίκαιες λύσεις,  με γνώμονα το Δημότη και το Περιβάλλον.