Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄

  • Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. Δωρίδος 8277 – 10.7.2017