Απόφαση Δημάρχου περί οσριμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

  • Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017

Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων