ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  • Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους δημότες μας και γενικότερα στους υπόχρεους καταναλωτές ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ κ.λπ ΤΕΛΩΝ ο Δήμος μας προχωρά στην δημιουργία «ΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Σκοπός μας είναι οι καταναλωτές που επιθυμούν (με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ κ.λπ τελών.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.dorida.gr όποιος επιθυμεί, μπορεί να τυπώσει και να συμπληρώσει την σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να μας την αποστείλει στην Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΠΑΛΙΟ – ΦΩΚΙΔΑΣ
33056 ΕΥΠΑΛΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο: 2634350031 – Αρμόδιος Υπάλληλος κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ