Δράσεις δήμου Δωρίδος

  • Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Κοινή αίσθηση είναι σε όλους μας είναι ότι σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν σημαντικά θέματα της καθημερινότητάς μας θα πρέπει να έχουμε ενεργή συμμετοχή όλοι. Ο δήμος με τις υποδομές και την υποστήριξή του και οι δημότες με τη συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες τους μπορούν να  πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές. Μπορείτε να προτείνετε και εσεις τομείς και δράσεις που θα μπορούσε ο δήμος Δωρίδος να στηρίξει