Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

  • Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                   Λιδωρίκι, 25/1/16
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και                                                          Αριθ. Πρωτ. :803
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Επί αιτήσεως Ηλία Γεωργακόπουλου, Σωτηρίας Φακάλου και Μαρίας Φακάλου με θέμα: Καταπάτηση δημοτικού χώρου και αυθαίρετες κατασκευές εντός αυτού αλλά και εντός αδιαμφισβήτητου δημοτικού χώρου στον άνω οικισμό της Τ.Κ. Πανόρμου-Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3.  Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος για το σχολικό έτος 2016-2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μικρών έργων στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
6. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του Δημάρχου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
7. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ